Alet van Leeuwen

Een goed gesprek over burgerschap

Alet van Leeuwen

Een goed gesprek over burgerschap

Achtergrondinformatie

Een goed gesprek over burgerschap                                                                                                                                       

Met gerichte afspraken zetten we komende vier jaar de schouders onder burgerschapsonderwijs. In september ondertekenden minister Bussemaker van ministerie van OCW en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de burgerschapsagenda mbo. De agenda is een initiatief van het ministerie en de scholen zelf, en heeft als doel het burgerschapsonderwijs in het mbo naar een hoger plan te brengen.

In ‘Een goed gesprek over burgerschap’ hoort u de aanleiding, inhoud en doelen van de burgerschaps agenda. Vervolgens gaat u met elkaar aan de slag. Want burgerschapsonderwijs versterken begint met het gesprek daarover.

Het gesprek over eigen opvattingen en waardepatronen wordt in het onderwijs niet iedere dag gevoerd. Gefaciliteerd door het instrument. ‘Een goed gesprek’ gaat u dat in deze sessie wel doen en bespreekt u onder meer elkaars pedagogische aanpak. Aan de orde komen ook vragen als:

  • Hoe kan ik, samen met collega’s, het burgerschapsonderwijs versterken?
  • Waar liggen kansen en welke tips en ideeën kunnen we elkaar meegeven?
  • Wat hebben anderen al bedacht dat we kunnen gebruiken en waar is deze relevante informatie te vinden?

Alle deelnemers aan de sessie krijgen na afloop ‘Een goed gesprek’ mee, zodat u het gesprek in uw eigen team kunt voortzetten.


Over de spreker

Alet van Leeuwen is projectleider van het Netwerk burgerschap mbo. Ze geeft vorm aan dit netwerk met het doel de uitwisseling van kennis en ervaring tussen scholen en docenten op het gebied van burgerschapsvorming te faciliteren.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers