Arjan van der Meijden

Talentontwikkeling Techniek en Het Groene Lyceum

Arjan van der Meijden

Talentontwikkeling Techniek en Het Groene Lyceum

Achtergrondinformatie

Talentontwikkeling Techniek en Het Groene Lyceum

Leerlingen die praktisch zijn ingesteld kunnen na de basisschool kiezen voor verschillende routes die leiden naar het hbo. Voor wie start in het vmbo kan dat via het tussenstation van de havo (in 6 jaar), of via het – meer op de beroepspraktijkgerichte – mbo (in 7 jaar). Er worden echter inmiddels ook diverse aangepaste leerroutes aangeboden voor leerlingen die een snelle doorstroom naar het hbo met de beroepsroute combineren. Veelal gaat het om samenwerkingsverbanden van vmbo-, mbo- en hbo-instellingen die programma’s aanbieden voor talentvolle leerlingen/studenten met een sterk praktijkgerichte oriëntatie.

Dit jaar is een driejarig onderzoeksproject -met en door de praktijk- gestart naar twee van deze routes: Talentontwikkeling Techniek (TOT) en Het Groene Lyceum  (HGL). Deze praktijkgerichte routes vormen met name een interessant alternatief voor de theoretisch ingestelde havo-route richting het hbo, omdat studenten in deze praktijkgerichte route versneld het vmbo-mbo-traject doorlopen.

Deze routes hebben behalve met efficiëntie en vaktechnische kwaliteitsissues ook te maken met keuzes die (ouders van) leerlingen al jong maken, en die grote gevolgen kunnen hebben voor de rest van hun leven. Wie zijn het precies die al zo jong voorsorteren (worden voorgesorteerd) voor een leven in techniek/groen, en waarom willen/doen ze dat? Is er sprake van een selffulfilling prophecy (bijvoorbeeld kinderen van aannemers naar de bouw, kinderen van boeren naar een agrarische opleiding)? Moet je als onderwijs inspelen op die processen, alternatieven bieden of beide?

 

Terug naar programma Terug naar sprekers