Bas Derks

Ministerie van OCW

Bas Derks

Ministerie van OCW

Achtergrondinformatie

Beleid en uitvoering: successen en verbeterpunten
Focus op Vakmanschap, Ruim baan voor Vakmanschap en een Responsief mbo. Drie omvangrijke trajecten gericht op de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Nu het beleid staat, bent u als sector aan zet om deze veranderingen te implementeren in uw praktijk. Bas Derks, Manager Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van OCW, staat op MBO City met u stil bij de grote inspanningen die nodig waren en zijn en de resultaten die hiermee behaald zijn. Welke ervaringen heeft u bij het uitvoeren van het beleid? En wat kunnen we hiervan leren met het oog op de toekomst?

Terug naar programma Terug naar sprekers