Feijen, Mul & Rauwers

Samen werken aan deskundige begeleiding en examinering in de beroepspraktijk! 

Feijen, Mul & Rauwers

Samen werken aan deskundige begeleiding en examinering in de beroepspraktijk! 

Achtergrondinformatie

Samen werken aan deskundige begeleiding en examinering in de beroepspraktijk! 

Kwaliteit van onderwijs en examinering in de beroepspraktijk begint bij de deskundigheid van de praktijkopleider c.q. praktijkexaminator. In deze workshop presenteren we twee voorbeelden van deskundigheidsbevordering. Laat u inspireren door de bedrijfstakgroep MTLM en bedrijfstakgroep TGO van de MBO Raad.

Voorbeeld btg MTLM: Bijeenkomsten voor de praktijkopleiders m.b.t. de begeleiding en beoordeling van de bpv
Hoe organiseer je een succesvolle bijeenkomst voor praktijkopleiders? Welke onderwerpen en praktijkcasussen mogen daar niet ontbreken? De btg MTLM ontwikkelde daarvoor een handreiking met verschillende casussen over beoordelen, begeleiden en instructie geven.

Voorbeeld btg TGO:Online leeromgeving praktijkbeoordelaars
Hoe zorg je voor een deskundige beoordelaar/examinator, die examens afneemt en beoordeelt in de beroepspraktijk? Het onderwijscluster Hout en Meubel van de btg TGO heeft een online leeromgeving ontwikkeld voor praktijkbeoordelaars met drie modules over het afnemen en beoordelen van examens. Deze modules zijn op verschillende wijzen in te zetten.

In deze workshop delen wij deze twee voorbeelden en denken graag samen na over de vragen: Hoe kunnen bijeenkomsten en een digitale omgeving elkaar versterken? Welke mogelijkheden zijn er om de bijeenkomsten voor de praktijkopleiders (voorbeeld MTLM) en de online leeromgeving en wijzen van inzet  (voorbeeld TGO) te combineren?
Samen werken aan de deskundigheid van de praktijkopleider in zijn rol als begeleider en/of rol van examinator van de reële beroepspraktijk!


Over de sprekers

Annet Feijen en Sabine Mul zijn beiden beleidsadviseur bij de MBO Raad. Annet werkt voor de bedrijfstakgroep Maritiem, Transport, Logistiek en Mobiliteit en Sabine voor de bedrijfstakgroepTechniek en Gebouwde omgeving.

Leo Rauwers heeft zich na z’n docentschap meubelmaken op een lts en mbo, de laatste jaren op het mbo gespecialiseerd in zaken die met examinering te maken hebben. Vooral de praktische uitvoering daarvan. Hoe staat het op papier maar hoe pas je het dan toe.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers