Herman Pleij

De docent in het midden? Over onderwijs en autoriteit

Herman Pleij

De docent in het midden? Over onderwijs en autoriteit

Achtergrondinformatie

De docent in het midden? Over onderwijs en autoriteit

‘Tot de grote dooddoeners van basisschool tot aan universiteit behoort de verzekering dat de leerling centraal dient te staan. Dat vindt een uitdrukking in zwaar glanzend foldermateriaal en lokkende websites, die louter gelukkige kinderen tonen. Ze genieten van diverse onderwijsvormen die ze onveranderlijk zelf lijken aan te sturen: geen docent te bekennen. Leerkrachten horen echter in het midden te staan als grensverleggende stimulatoren die tal van nieuwe horizonnen openen, interesse wekken en vuur ontsteken. Maar hoe moet dat dan, nu het natuurlijke gezag van de traditionele autoriteiten vrijwel verdwenen is? Dreigen zelfzucht, eigengereidheid en verhuftering niet de overhand te krijgen? Of anders gezegd: is een duidelijke gezagsverhouding tussen meester en leerling soms uit de tijd?’
Ziedaar de prikkelende woorden waarmee Herman Pleij, em. hoogleraar Middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, zijn bijdrage aan MBO City aankondigt. Wees er snel bij om de lezing van deze begenadigd spreker en scherpe geest bij te wonen! En hang vervolgens van start tot finish aan zijn lippen.

Over de spreker

Herman Pleij (1943), studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en werd daar in 1981 hoogleraar in de Middeleeuwse letterkunde. Pleij heeft daarnaast een levendige belangstelling voor de nationale identiteitsvorming in literatuur en beeldende kunst. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan. De meest recente is ‘Moet nog steeds kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit’ (2016).

Foto: Esther van Dam

 

Terug naar programma Terug naar sprekers