Jacques Neefs

NexTechnician

Jacques Neefs

NexTechnician

Achtergrondinformatie

Een leven lang leren, werken en ontwikkelen in de Mobiliteitstechniek

In de regio Amsterdam hebben ROC van Amsterdam en bedrijven in de Mobiliteitstechniek een manier gevonden om anders te kijken naar de invulling van de opleiding en het praktijkleren: NexTechnician. Het bijzondere van NexTechnician is dat docenten en leermeesters van bedrijven structureel ruimte in de agenda vrijmaken om aan vernieuwing te werken. Daarvoor zijn Techniekteams opgericht. De samenwerkende partijen hebben elkaar gevonden in een coöperatief model waarbij het delen van kennis en zeggenschap vanuit vriendschap en vertrouwen grote vormen heeft aangenomen. Docenten hebben bijvoorbeeld invloed op de wijze waarop de bedrijven het opleiden in de praktijk organiseren, terwijl de leermeesters van die bedrijven medezeggenschap hebben over het curriculum van de opleiding. Hierdoor doet de student juist die kennis op waarmee hij een betere entree maakt op de arbeidsmarkt.

Een belangrijk verschil met het huidige opleiden is ook dat NexTechnician zich niet alleen op het reguliere opleidingstraject richt. Juist het faciliteren van de aangesloten bedrijven op het thema ‘een leven lang leren’ biedt partijen veel toegevoegde waarde. Voor hen geldt de entree van een student met een diploma als startpunt van ‘een leven lang leren’, waarbij de medewerker zich voortdurend ontwikkelt en van toegevoegde waarde blijft voor het bedrijf (de beste zekerheid voor baanbehoud). Door in de regio samen te werken aan deze talentontwikkeling is veel meer mogelijk. Er wordt zelfs al ingezet op arbeidsmobiliteit, zodat deelnemende bedrijven in staat worden gesteld te blijven concurreren en innoverend te zijn in de markt.

Projectleider Jacques Neefs en opleidingsmanager Coen Kraak van ROC van Amsterdam nemen u graag mee in de ontwikkelingen binnen NexTechnician. Aan de hand van praktische voorbeelden laten zij zien welke impact de samenwerking heeft op de kwaliteit van de mbo-opleiding.

Over de sprekers
Jacques Neefs
is de kartrekker van NexTechnician. Vanuit het bedrijfsleven – Jacques werkte de afgelopen 25 jaar bij enkele grote bedrijven in de automotive – werd hij naar voren geschoven om de werelden van opleiden en werken duurzaam te verbinden in de Mobiliteitstechniek. Hij prefereert daarbij een pragmatische aanpak boven ‘grote plannen in de lade van het management’.
Coen Kraak is opleidingsmanager bij ROC van Amsterdam. Ooit studeerde hij Wis- en Natuurkunde aan de VU, maar na een studie Integraal Leiderschap aan het Centrum voor Nascholing Amsterdam, zette hij definitief zijn stappen op het managementpad.

Terug naar programma Terug naar sprekers