Jelle Jolles

Over executief functioneren en het lerende brein

Jelle Jolles

Over executief functioneren en het lerende brein

Achtergrondinformatie

Over executief functioneren en het lerende brein

De tiener is werk in uitvoering. Het doel van de tienertijd is immers om veel ervaringen op te doen, veel kennis te verwerven en te leren van die kennis en ervaringen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de adolescent nog uitrijpt tot (ver) na het 20ste jaar. De hersenen zijn nodig voor de ontplooiing, maar de omgeving evenzeer. Leraar en ouder zijn samen de ‘motor van de talentontwikkeling’, omdat ze de voorwaarden creëren waarbinnen de jongere de voor de hersenrijping en persoonlijke groei benodigde kennis en ervaringen kan opdoen. Leraar en ouders zorgen voor steun, sturing en inspiratie. Daarmee bereiken ze dat de zogenaamde ‘executieve functies’ zich goed ontwikkelen. In afgelopen jaren zijn deze ook wel eens beschreven als ‘non-cognitieve functies’. Het gaat onder andere om zelfinzicht en zelfregulatie, het begrijpen van de intenties van de ander, empathie en het vermogen om te plannen en te prioriteren. Deze functies zijn essentieel voor het leren en voor de persoonlijke groei.
Neuropsycholoog Jelle Jolles legt op MBO City uit wat deze inzichten betekenen voor het mbo. Wat hebben de mbo-student en zijn docent hieraan? Hij houdt een pleidooi voor bredere vorming, waarbij ook denken, redeneren, interesse en creatief ondernemen belangrijk zijn.

Over de spreker

Professor Jelle Jolles is neuropsycholoog en directeur van het Centrum Brein & Leren aan de VU Amsterdam. Samen met zijn centrum is hij verantwoordelijk voor onderwijsinnovaties als BreinPlein en LeerHetBreinKennen. Als auteur heeft Jolles onder andere de bestseller ‘Het Tienerbrein’ (2016) op zijn naam staan, een veel gelezen én geprezen publicatie over de adolescent in zijn omgeving, met zijn brein en in interactie met zijn ouders, leraar of sportcoach. Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Het doel: verantwoorde onderwijsinnovaties waarbij het lerende kind, de lerende tiener en de lerende leraar baat hebben.

Foto: Fred van Diem Fotografie

 

Terug naar programma Terug naar sprekers