Kwaliteit & Examinering

Themaplein

Kwaliteit & Examinering

Themaplein

Achtergrondinformatie

MBO City heeft een aantal pleinen die bij het bezoek niet mogen worden overgeslagen. Op deze Themapleinen worden allerlei korte presentaties gegeven en kan het gesprek worden aangaan met experts rondom een thema. Er zijn drie pleinen, alwaar OCW, MBO Raad en SBB gezamenlijk optrekken.

Exameninstrumentenmbo.nl
Jeroen Verhagen
Een website voor de inkoopmogelijkheden van exameninstrumenten voor herziene kwalificaties en keuzedelen bij verschillende examenleveranciers en examenstichtingen. Deze website geeft ook de functionaliteit om een persoonlijk overzicht te maken van kwalificaties en keuzedelen. De website is de centrale plek voor relevante documenten en informatie voor de voorbereiding op het werken naar valide exameninstrumenten voor herziene kwalificaties en exameninstrumenten voor keuzedelen. Met de persoonlijk informatie kunt u een valideringsverantwoording voor kwalificaties genereren.

Vraagbaak voor Examinering
Eline de Haan
Scholen moeten gaan werken met valide exameninstrumenten. Afgelopen tijd zijn er aardig wat meters gemaakt in de realisatie van de drie routes naar valide exameninstrumenten. Graag vertellen we over het toekomstbeeld van de drie routes, praten we bij over waar we nu staan, wat al gerealiseerd is en wat scholen nu zelf al kunnen doen.

Loket keuzedelen
Gabry Karsdorp
De eerste ervaringen met keuzedelen zijn opgedaan. Daarbij lopen scholen, examenleveranciers en onderwijsontwikkelaars soms op tegen lastige vraagstukken en knelpunten rondom de uitvoerbaarheid van keuzedelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de omvang van keuzedelen, keuzedelen die lastig te organiseren of examineren zijn of waarvoor geen geschikte inkoopmogelijkheden voor examens zijn.
Om scholen hierin te ondersteunen en signalen bij de goede partij te krijgen, is de MBO Raad een loket “geopend”. Dit digitale luikje verzamelt knelpunten, opmerkingen en vraagstukken specifiek voor keuzedelen. Het loket fungeert als doorgeefluik richting SBB als het gaat om de inhoud, richting bedrijfstakgroepen van de MBO Raad als het gaat om de uitvoerbaarheid en richting examenleveranciers als het gaat om de examenproducten.

Toets uw kennis over aantallen en percentages
Renier van Gelooven en Sandra Mathijssen
Wist u dat er dit studiejaar 482.000 mbo-studenten zijn? Van hen volgt 79% een bol-opleiding en 21% doet bbl. Hoe groot is de kans dat deze studenten na hun studie aan de slag kunnen? Heeft een kapper net zoveel kans op werk als een ICT-beheerder? En is dat voor elke regio gelijk? We laten u deze gegevens over arbeidsmarkt, bpv en doelmatigheid graag zien en vragen u om samen na te denken over de meest opvallende aantallen en percentages.

Doelmatig opleiden in de regio
Irene Wolff en Mérie Michels
De aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is vaak regionaal. Specifieke kenmerken van de regio hebben dan ook invloed op de organisatie van het onderwijs. Vraagstukken als voldoende stages en leerbanen en de mogelijkheden om in te spelen op innovaties zijn aan de orde van de dag. Zijn er bij u in de regio voldoende stages en leerbanen? Leidt u uw studenten op voor banen in de regio? We zijn benieuwd hoe u omgaat met deze vraagstukken.

Kennispunt Onderwijs & Examinering: flexibilisering & maatwerk
Ineke Magdelijns
Op een passende wijze kunnen reageren op de zich snel ontwikkelende arbeidsmarkt betekent enerzijds dat het onderwijs flexibeler moet worden in haar aanbod, meer maatwerk zal moeten bieden en anderzijds dat we jongeren en volwassenen moeten toerusten voor een baan in de toekomst op een arbeidsmarkt die we gedeeltelijk niet kunnen voorspellen. Daarbij kloppen volwassenen aan de onderwijsdeur die in veel gevallen al een belangrijke hoeveelheid leer- en wekervaring hebben. Dit alles vraagt van onderwijs dat we goed in kaart kunnen brengen wat de scholingsvraag is, dat we een duidelijk beeld hebben van waar de individuele deelnemer zich in zijn ontwikkeling bevindt en dat we  vervolgens op een creatieve manier, met goede kennis van huidige mogelijkheden binnen wet- en regelgeving een passend opleidingstraject kunnen bieden. Flexibiliteit en de keuzemogelijkheden die de kwalificatiedossiers ons bieden moeten vervolgens leiden tot meer gepersonaliseerd maatwerk waardoor de kans een passende werkplek voor het individu zo groot mogelijk wordt.

Het Kennispunt Onderwijs & Examinering zal u bij deze ontwikkelingen zoveel mogelijk ondersteunen. In 2017 zijn hiervoor de eerste stappen gezet en de eerste documenten geproduceerd. Op de Dag van het MBO informeren wij u hierover.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers