Lafeber & Punt

Beleidsadviseur MBO Raad & Consultant CINOP

Lafeber & Punt

Beleidsadviseur MBO Raad & Consultant CINOP

Achtergrondinformatie

Examinering keuzedelen – het ei is gelegd
De examinering van keuzedelen: weet u al hoe u dat gaat doen? Voor scholen is het een hele uitdaging. De examens moeten aan nogal wat wensen voldoen: goede kwaliteit, uitvoerbaar, betaalbaar, geschikt voor verschillende opleidingsvormen (BOL/BBL) en toepasbaar in meerdere sectoren. Tot slot moeten de examens ook nog eens passen bij de omvang van het keuzedeel. Een fikse uitdaging…

Gelukkig komen Nelleke Lafeber (MBO Raad) en Rena Punt (CINOP) met goed nieuws naar MBO City: u hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Examenconstructeurs en examenleveranciers hebben samen met Cinop handreikingen voor keuzedeel-examens ontwikkeld. Deze helpen om weloverwogen keuzes voor examinering te onderbouwen, én om de keuzes om te zetten naar goede en hanteerbare examens. Benieuwd? Kom dan naar deze presentatie!

Over de sprekers
Rena Punt
is als consultant bij CINOP vooral werkzaam binnen het thema ‘examinering’ in het mbo. Als projectleider, expert, procesbegeleider of ‘critical friend’ draagt ze bij aan de borging van de kwaliteit van de examens en vervult zij een stimulerende rol op dit thema.

Nelleke Lafeber houdt zich bij MBO Raad bezig met het thema ‘examinering’. De afgelopen jaren is ze samen met de mbo-scholen, examenleveranciers, ministerie van OCW en NRTO actief om alle activiteiten rondom de Examenagenda mbo uit te rollen

Terug naar programma Terug naar sprekers