Kragten & Brand

Afkijken mag!

Kragten & Brand

Afkijken mag!

Achtergrondinformatie

Afkijken mag! Wat kunnen we leren van het hoger onderwijs over selectie voor excellentieonderwijs?

In het hoger onderwijs is al langer ervaring met excellentieonderwijs, hier honoursonderwijs genoemd. Ervaringen met het ontwikkelen en verzorgen van honoursonderwijs in het hoger onderwijs bieden een goede inspiratie- en kennisbron voor het mbo. In deze presentatie gaan we in op de ervaringen van het hoger onderwijs en hoe we deze ervaringen in kunnen zetten om de ontwikkeling van excellentie in het mbo te versnellen.

Charlotte Brand is coördinator ben van het Honours College van de Universiteit Utrecht.
Leontien Kragten is strategisch onderwijspartner.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers