Marc van der Meer

Naar een lerend onderwijsstelsel

Marc van der Meer

Naar een lerend onderwijsstelsel

Achtergrondinformatie

Naar een lerend onderwijsstelsel

Er is een nieuwe kabinet. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft enkele wetenschappers, verenigd in de kring van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs, benaderd om position papers op te stellen gericht op de toekomst.

Het resultaat daarvan is een bundel opstellen met vijf thema’s: het lerend vermogen van mbo-instellingen, de kritische bijdrage van onderwijsteams, de responsiviteit van mbo-instellingen ten opzichte van hun studenten en de arbeidsmarkt, de positionering van het mbo in de regio, en de verhouding tussen verticaal en horizontaal bestuur. Tevens is een concluderend hoofdstuk opgenomen over de relatie tussen de decentralisatie van onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit met oog op het versterken van een lerend bestel in het mbo.

Het gaat om een beschouwing op hoofdlijnen op basis van wetenschappelijke inzichten. Wat typeert de voorliggende vraagstukken? Maken onderliggende trends dit vraagstuk de komende jaren urgent? Wat valt er op basis van evidentie te zeggen over de huidige beleidskoers? Welke aandachtspunten kunnen op basis hiervan worden benoemd voor toekomstige beleidsinterventies? Zijn er misschien hiaten in het onderzoek? In hun bijdragen bieden de auteurs een doorkijkje naar de ontwikkelingen in de komende jaren.

Over de spreker

Marc van der Meer studeerde economie in Tilburg en Madrid en promoveerde in de sociale wetenschappen in Amsterdam. Hij was van 2009 – februari 2014 directeur van het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (www.ecbo.nl). Hij was eerder werkzaam bij de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek (Ph.D), bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (van 1998-2009, oa. als hoofd opleidingen en UHD) en bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (2006-2009, in deeltijd als projectleider kennisontwikkeling). Marc is bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg en als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het mbo verbonden aan S-BB.

 

 

Terug naar programma Terug naar sprekers