Romme & Molenaar

Leerlijnenmatcher

Romme & Molenaar

Leerlijnenmatcher

Achtergrondinformatie

Leerlijnenmatcher

Met het digitaal ontsluiten van de examenprogramma’s vmbo en de kwalificatiedossiers mbo is het mogelijk om opleidingen eenvoudiger met elkaar te vergelijken. De MBO Raad en Kennisnet hebben samen het initiatief opgepakt voor een ict-tool waarmee het vergelijken van onderwijsprogramma’s mogelijk is. Hierbij is tevens rekening gehouden met de NLQF niveaus en de nadere duiding van de gebruikte termen, want dezelfde termen hebben in het vmbo en in het mbo een andere betekenis.
Met het gebruik van deze tool kunt u eenvoudig doorlopende leerroutes in elkaar zetten en actueel houden, bijvoorbeeld binnen de technologie en vakmanschapsroute. Binnen de sector Zorg en Welzijn is gestart met een eerste pilot.

Over de sprekers

Rini Romme is beleidsadviseur bij de MBO Raad.

Jacob Molenaar is een zelfstandig adviseur en conceptontwikkelaar op het gebied van online oplossingen voor complexe informatievraagstukken. Hij is werkzaam binnen het onderwijs, het openbaar bestuur en het digitaal erfgoed. Een van zijn aandachtsgebieden is het toepassen van linked open data-technologie om diverse informatiebronnen met elkaar te verbinden op een manier die verschil makende toegevoegde waarde heeft voor eindgebruikers.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers