Simons & Masschelein

Is er nog plaats voor school in digitale tijden?

Simons & Masschelein

Is er nog plaats voor school in digitale tijden?

Achtergrondinformatie

Is er nog plaats voor school in digitale tijden?

Digitalisering raakt op verschillende manieren het leren op school. Vertrekkend van een onderwijs-pedagogisch perspectief schetsen Jan Masschelein en Maarten Simons, beiden hoogleraar aan de KU Leuven, op MBO City verschillende karakteristieken van het leren op school. Eigen aan de school is: iedereen kan er alles leren. Dit leren verschilt dus op een aantal belangrijke punten zeer duidelijk van andere vormen van leren. Deze karakteristieken vormen samen een soort toetssteen die de beide professoren inzetten om de uitdagingen en mogelijkheden verbonden met digitalisering te bespreken. Zij stellen een begrip voor van digitale geletterdheid, wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van een doorgedreven personalisering van het onderwijs en maken duidelijk hoe schermen tegelijk aandacht kunnen vasthouden, maar ook afleiden. Masschelein & Simons geven ook aan hoe digitalisering mogelijkheden biedt om terug te gaan naar de essentie van het onderwijs.


Over de sprekers

Jan Masschelein en Maarten Simons zijn als hoogleraren verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Ze delen een interesse in het onderzoek van de publieke dimensie van opvoeding en onderwijs en in de ontwikkeling van een kritische opvoedingsfilosofie in het licht van nieuwe maatschappelijke uitdagingen.


Verdiepingssessie

Aansluitend aan de presentatie kunt u in de Oranjezaal in gesprek met beide heren. In deze verdiepingssessie kunt u persoonlijk ingaan op de besproken onderwerpen.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers