van Zwieten & Nijman

Vakwedstrijden als pedagogische/didactische methode

van Zwieten & Nijman

Vakwedstrijden als pedagogische/didactische methode

Achtergrondinformatie

Vakwedstrijden als pedagogische/didactische methode voor talentontwikkeling: theorie en praktijk

Er kan meer met vakwedstrijden! Niet alleen door als school mee te doen in de Skills competitie, maar ook door als docent in de klas en als opleiding in de onderwijs- en exameninrichting gebruik te maken van wedstrijdopdrachten. Denk aan gebruik als:

  • pedagogisch/didactische methodiek en begeleidingsmodel;
  • onderwijskundig concept;
  • meet- en selectiemiddel voor bepaalde excellentieprogramma’s;
  • professionaliseringsinstrument.

In deze workshop worden inzichten uit de theorie verbonden aan voorbeelden uit de praktijk. Zo gebruikt al 25% van de vo-scholen die meedoen met Skills Talents de wedstrijden in hun OER. Steeds meer mbo-instellingen nemen school- en kwalificatiewedstrijden op in hun onderwijsplanning of gebruiken het instrument als informele wedstrijd in de klas. Deelnemers worden geïnformeerd over hoe dat kan en wat het oplevert en uitgedaagd (en geholpen) om zelf slim gebruik te maken van wat vakwedstrijden te bieden hebben.

Over de sprekers

Jos van Zwieten (1959) is als managing consultant verbonden aan CINOP en werkt onder meer als adviseur strategie en onderwijs voor World Skills Netherlands (WSN). Zijn missie is een breder gebruik van methodieken en instrumenten van vakwedstrijden en hij zet zich in voor de waardering en ontwikkeling van vakmanschap. Daartoe voert hij een pilotproject uit binnen het mbo en een internationaal project in het kader van Erasmus+. Zijn expertise betreft ook de ontwikkeling van standaarden voor professionele excellentie in vakmanschap en de ontwikkeling van meestertitels met beroepsverenigingen en brancheorganisaties. Jos van Zwieten studeerde in 1985 af in Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam en haalde een Master of Business Administration aan Business School Nederland in 2000. Hij begon in 1985 bij het toenmalige COLO en werkte sindsdien in diverse beleids-, management- en adviesfuncties in en rond het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Derk-Jan Nijman is als senior onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij doet onderzoek naar leren van en voor werk, zowel in het beroepsonderwijs als post-initieel, en zoekt hierin ook koppeling met ontwikkeling van organisaties en de arbeidsmarkt. Centrale thema’s zijn onder andere zelfverantwoordelijkheid en motivatie voor leren, formeel en informeel leren, en vormgeving en effectiviteit van leeractiviteiten. Derk-Jan is in 1999 afgestudeerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog en in 2004 gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van leidinggevenden op de effectiviteit van bedrijfsopleidingen.

 

 

Terug naar programma Terug naar sprekers