Suzanne van Kinderen

MBO in Bedrijf

Suzanne van Kinderen

MBO in Bedrijf

Achtergrondinformatie

BPV-plannen onder de loep

De BPV is een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. En de kwaliteit daarvan kan omhoog, zo blijkt uit de diverse onderzoeken. Voor het eerst in het mbo is een prestatiebekostiging afgesproken om deze verbetering te stimuleren. De mbo-instellingen hebben hiervoor BPV-plannen gemaakt. De eerste beoordelingen zijn afgerond. In haar presentatie deelt Suzanne van Kinderen van het Team MBO in Bedrijf de eerste resultaten met u.

Over Suzanne van Kinderen
Suzanne van Kinderen is lid van team MBO in Bedrijf. Dit team beoordeelt en adviseert de komende vier jaar over de kwaliteits- en excellentieplannen van de mbo-instellingen. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke positie. Suzanne van Kinderen is tevens betrokken bij de Herziening kwalificatiestructuur en partner bij adviesbureau Hutspot.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers