Marijke Sybesma

Programmaleider Coachopleidingen, Academie Masters & Prof. Courses, De Haagse Hogeschool

Marijke Sybesma

Programmaleider Coachopleidingen, Academie Masters & Prof. Courses, De Haagse Hogeschool

Achtergrondinformatie

Let’s change!
Het onderwijs (en het mbo in het bijzonder) zit eigenlijk in een permanent veranderproces. Door de steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt, nieuwe technologieën, veranderende instroom van leerlingen en studenten en niet te vergeten de overheid, groeit het aantal eisen op het gebied van flexibilisering en innovatie van het onderwijs. Dit vergt nogal wat van zowel teamleiders en managers als de professionals die het onderwijs verzorgen. Vaak wordt het niet beoogde resultaat van zo’n veranderproces behaald. Met uitgeputte managers en docenten die ‘innerlijk’ ontslag nemen of daadwerkelijk opstappen als jammerlijk gevolg. Opvallend genoeg is de werkwijze bij veranderingsprocessen steeds dezelfde, terwijl 70 procent daarvan mislukt.

In haar presentatie laat Marijke Sybesma zien dat er naast het klassieke verandermanagement, dat uitgaat van sturing, controle en te overwinnen weerstand, nog een andere benaderingswijze van veranderen is. ‘Let’s change’ is haar devies.

Over Marijke Sybesma
Marijke Sybesma is programmaleider Coachopleidingen en hogeschoolhoofddocent aan De Haagse Hogeschool (Academie Masters & Prof. Courses). Ze is al heel gefascineerd door veranderprocessen van mensen; hoe het werkt, hoe het soms mislukt of juist slaagt en waarom. Sybesma heeft er haar vak van gemaakt en leidt professionals en managers op tot coach, teamcoach en organisatiecoach. Ze werkt zelf ook als coach en doet onderzoek vanuit het lectoraat Change Management. Daarnaast is zij programmaleider van een aantal coachopleidingen op De Haagse Hogeschool.

Terug naar programma Terug naar sprekers