Farid Tabarki

Oprichter Studio Zeitgeist

Farid Tabarki

Oprichter Studio Zeitgeist

Achtergrondinformatie

De smeltende piramide
In zijn lezing met de prikkelende titel ‘De smeltende piramide’ laat Farid Tabarki (oprichter Studio Zeitgeist) zien dat een betere en op maat gemaakte ontwikkeling van talenten de aansluiting op de arbeidsmarkt ten goede zal komen. Zowel de lerenden als de onderwijsgevenden zijn in een meer flexibele opzet  beter in staat hun vaardigheden en kennis mee te laten groeien met de veranderlijke realiteit waarin kapitaal en arbeid als productiefactoren plaatsmaken voor creativiteit en talent, stelt hij.

‘Onderwijs heeft natuurlijk altijd al als doel gehad om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren’, aldus Tabarki. ‘Maar jonge mensen hebben in toenemende mate ook de behoefte te leren omgaan met permanente verandering. Creativiteit is de sleutel naar dit vermogen. De wereld verandert razendsnel en wij kunnen niet anders dan meegaan. Willen we onze waarde behouden in een wereld waarin technologie de overhand lijkt te krijgen, dan moeten we een innovatieve denkwijze hanteren. Om dit te bereiken, zal eerst het onderwijs zelf innovatie moeten implementeren. Maar het bestaande onderwijs is vaak nog te statisch en disciplinair. Dat kan en moet anders. Studenten moeten vragen kunnen stellen, problemen kunnen oplossen en onderwerpen kunnen analyseren. Ze moeten hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontplooien. Creativiteit ontwikkel je echter niet door een ‘creativiteitsuurtje’ in de week. Creativiteit moet in elk vak, elk uur terugkomen!’

Over Farid Tabarki
Farid Tabarki is volgens de Volkskrant een van de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders. De founding director van Studio Zeitgeist doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdgeest, waarbij hij onder andere radicale decentralisatie, radicale transparantie en de opkomst van de vloeibare samenleving, economie en organisaties onder de loep neemt. Opgedane inzichten leiden daarbij tot concrete adviezen en projecten. Tabarki heeft een wekelijkse column in Het Financieele Dagblad. Eerder dit jaar is zijn boek Het Einde van het Midden – Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek uitgekomen. In 2012 is hij uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012–2013. Hij presenteerde de tv-programma’s MTV Coolpolitics en Durf te denken: Van Socrates tot Sartre en is veelgevraagd keynote speaker, dagvoorzitter en gespreksleider. Ook was hij lid van Platform Onderwijs2032 dat op verzoek van het kabinet een advies over de toekomst van het funderend onderwijs heeft uitgebracht.

Terug naar programma Terug naar sprekers