BPV & LOB

Themaplein

BPV & LOB

Themaplein

Achtergrondinformatie

MBO City heeft een aantal pleinen die bij het bezoek niet mogen worden overgeslagen. Op deze Themapleinen worden allerlei korte presentaties gegeven en kan het gesprek worden aangaan met experts rondom een thema. Er zijn drie pleinen, alwaar OCW, MBO Raad en SBB gezamenlijk optrekken.

Burgerschapsagenda
Alet van Leeuwen
Met gerichte afspraken zetten we komende vier jaar de schouders onder burgerschapsonderwijs. In september ondertekenden minister Bussemaker van ministerie van OCW en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de burgerschapsagenda mbo. De agenda is een initiatief van het ministerie en de scholen zelf, en heeft als doel het burgerschapsonderwijs in het mbo naar een hoger plan te brengen. Komt u op het plein een ‘goed gesprek’ voeren?

Expertisepunt LOB VO-MBO
Marleen van de Wiel
Het Expertisepunt LOB VO-MBO is erop gericht de loopbaanoriëntatie en begeleiding voor studenten in het mbo en vo extra onder de aandacht te brengen. In de voorgaande jaren is veel geïnvesteerd in de professionalisering en ontwikkeling van visie en beleid om de deskundigheid van scholen op het gebied van LOB te vergroten. Vanaf 1 juli 2017 is in nauwe samenwerking met de VO-raad het nieuwe expertisepunt LOB van start gegaan: www.ExpertisepuntLOB.nl . Scholen kunnen hier terecht met vragen over de eerdere LOB-activiteiten, positionering van LOB op een school, de verankering van LOB binnen het onderwijs e.d.

Internationale bpv
Nuffic, Erasmus+, MBO Raad en SBB
Internationaal competent zijn in oriëntatie, kennis, communiceren, reflecteren en samenwerken maakt mbo-studenten kansrijker op de arbeidsmarkt, waar de concurrentie toeneemt. Dat is voor elke jongere belangrijk, ongeacht opleidingsniveau of beroepskeuze. Maar internationaal competent worden gaat niet vanzelf. Docenten spelen een sleutelrol. Docentenmobiliteit zorgt dat docenten kennisnemen van de praktijk van onderwijs en bedrijfsleven in een ander land. Daardoor kunnen zij hun vak geven met een internationale dimensie en studenten enthousiasmeren voor een buitenlandstage. Hoe pakt u dat aan? We gaan graag met u in gesprek over docentenmobiliteit en internationale bpv.

Kwaliteit van de BPV
Anouk Vogelzang en Martijn van Blitterswijk
Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8 als rapportcijfer. Dat blijkt uit de landelijke BPV Monitor die beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen uitvoeren. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Bpv-begeleiders van scholen geven gemiddeld een 7,4. Welk cijfer geeft u zelf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming in het mbo? Waar is nog verbetering mogelijk? We zijn benieuwd hoe stagebegeleiders van scholen, praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten volgens u de kwaliteit van de bpv nog beter kunnen maken.

Vind een passende leerwerkplek met de Werkverkenner
Monique Mol
Ook de jongere met een beperking die geen startkwalificatie kan behalen wil graag een plek op de arbeidsmarkt. Maar hoe komt hij erachter welke taken bij hem passen? En hoe maakt hij inzichtelijk wat hij wél kan? SBB Werkverkenner geeft antwoord. Met een eenvoudige test op de website van SBB vindt u de werkprocessen die aansluiten bij de persoonlijke kenmerken van de leerling. Bovendien ziet u welke leerbedrijven in de regio hiervoor opleiden. Met de praktijkverklaring die hij bij het leerbedrijf behaalt kan de leerling aan anderen laten zien wat zijn mogelijkheden zijn. Wij informeren u graag over de ‘Borisaanpak’ en laten u kennismaken met SBB Werkverkenner.

Lang leve de bbl
Gertjan van Herwijnen en Deborah van der Meere
Na een forse terugloop begint de bbl weer aan te trekken. Dat is maar goed ook, want Nederland heeft het mbo keihard nodig. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven tellen maar liefst 25.000 leerbanen die moeten worden ingevuld. Voor veel jongeren is de bbl een belangrijke route naar een plek op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we met elkaar investeren in het werven en nog beter benutten van leerbanen. Wat zijn bijvoorbeeld vernieuwende, kansrijke sectoren zonder bbl-traditie? Zijn er mogelijkheden voor leerbanen op mbo-niveau 1 en 2? Hoe zouden we de bbl kunnen verbeteren? We zijn benieuwd naar uw ideeën.

 

 

Terug naar programma Terug naar sprekers