van ’t Hoogerhuijs & van der Maarl

Vroegtijdige aanmelding en Toelatingsrecht

van ’t Hoogerhuijs & van der Maarl

Vroegtijdige aanmelding en Toelatingsrecht

Achtergrondinformatie

Vervroegde aanmelding en toelatingsrecht 

Op 1 augustus 2017 is de Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo in werking getreden. Deze wet beoogt de overstap naar het mbo te versoepelen, de uitval daarbij te verminderen en de positie van de student te versterken. Scholen, instellingen en studenten bereiden zich momenteel voor op de aanmeldingen voor het studiejaar 2018/2019 waarop het toelatingsrecht voor het eerst van toepassing is. Voor 1 februari 2018 moeten instellingen hun (nieuwe) toelatingsbeleid hebben gepubliceerd; voor 1 april 2018 moeten studenten zich hebben aangemeld bij de mbo-opleiding(en) van hun keuze.

Deze presentatie gaat in op de maatregelen uit de wet en de uitvoeringsvraagstukken die daarbij kunnen spelen. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen

Over de sprekers

Sophie van ‘t Hoogerhuijs en Sabine van der Maarl zijn beleidsadviseur resp. Juriste bij de directie MBO van het ministerie van Onderwijs. Reeds ruime tijd zijn zij betrokken bij de totstandkoming van de wet en de ministeriële regelingen ter uitwerking van die wet.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers