Wim Westera

Hoogleraar Educatieve Media aan de Open Universiteit

Wim Westera

Hoogleraar Educatieve Media aan de Open Universiteit

Achtergrondinformatie

Presentatie 1: Leren van het verleden: over falende ICT in het onderwijs
Nieuwe technologieën zoals smartphones, tablets en sociale media, hoe succesvol ook in het dagelijks leven, vinden maar mondjesmaat hun weg in het onderwijs. En dat terwijl ons leven zich steeds meer verplaatst naar de virtuele ruimte. In deze presentatie gaat hoogleraar Educatieve Media Wim Westera in op de rol van digitale media voor leren en onderwijzen. Waarom gaat het zo moeizaam? En hoe erg is dat eigenlijk? Wat kunnen we leren van het verleden en hoe moeten we beoordelen of nieuwe technologieën zinvol kunnen zijn voor het onderwijs?

Presentatie 2: Fabels en feiten over serious gaming
Het aanbod van games voor het onderwijs groeit gestaag. Dat is niet meer dan logisch: games bieden studenten een prachtige virtuele praktijk, waarin ze actief kunnen oefenen. Studietaken worden levensechte uitdagingen die tot indringende leerervaringen leiden. Dat schept nieuwe mogelijkheden, met name in het mbo. Daar is immers concrete actie vaak belangrijker dan theoretische kennis. In deze presentatie geeft hoogleraar Educatieve Media Wim Westera u een snelle update over serious games. Aan de hand van actuele voorbeelden, maakt u kennis met diverse game-mechanismen en weet u wat de feiten en wat de fabels zijn…

Over Wim Westera
Wim Westera
is hoogleraar Educatieve Media aan de Open Universiteit. Hij is van huis uit natuurkundige, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Na een verblijf bij de BBC maakte hij tientallen trainingsfilms en tv-programma’s. Bij de Open Universiteit specialiseerde hij zich in educatieve simulaties, multimedia, e-learning en serious gaming. Zijn boek The Digital Turn over de invloed van digitale media op ons bestaan, werd in 2014 in Amerika onderscheiden met de prestigieuze National Indie Excellence Award. Westera is verder initiator en projectleider van het RAGE project, het grootste Europese onderzoeksproject over serious gaming.

Terug naar programma Terug naar sprekers