Zaal C

Voor al uw vragen aan de diverse steunpunten?

Zaal C

Voor al uw vragen aan de diverse steunpunten?

Achtergrondinformatie

Heeft u vragen aan de deskundigen van de diverse steunpunten?
Voor diverse thema’s kunt u bij hen terecht op de volgende tijdstippen:

11.00 uur Beroepskolom vmbo-mbo-hbo
Scilla van Cuijlenborg houdt zich als beleidsadviseur bij de AOC Raad bezig rondom alle ontwikkelingen in het mbo-groen. Daarnaast is zij bij de MBO Raad actief binnen de bedrijfstakgroep VGG en het Servicepunt IHKS. Haar expertise voor het servicepunt is vmbo-mbo.
Jetske Woudstra is beleidsadviseur bij de MBO Raad. Zij is inhoudelijk expert op het terrein van Taal en rekenen, Doorstroom mbo-hbo en Loopbaan en Burgerschap. In opdracht van het Servicepunt IHKS heeft zij het taalspel ontwikkeld, maar ook de quick scans voor Nederlands, rekenen en Engels.

12.00 uur Herziene kwalificatiestructuur en keuzedelen
Rini Romme is beleidsadviseur bij de MBO Raad en heeft de afgelopen jaren het Servicepunt IHKS opgestart en geleid. Onder zijn supervisie zijn verschillende handreikingen, ondersteuningstools en andere middelen ontwikkeld.
Gabry Karsdorp werkt als adviseur bij het Servicepunt IHKS en heeft de afgelopen twee jaren veel vragen over keuzedelen voorbij zien komen. In het spreekuur probeert ze met u antwoorden te vinden op uw vragen.

13.00 uur Examinering en Leer-werk ervaring
Halvard Jan Hettema is adviseur bij het Servicepunt Examinering mbo. Hij beantwoordt vrijwel dagelijks vragen die te maken hebben over examinering en de bijbehorende regelgeving. Dat doet hij zowel telefonisch, maar ook aan de hand van presentaties, workshops en webinars.
Ineke Magdelijns is sinds maart 2016 adviseur bij het Servicepunt Examinering mbo rond het thema valideren van aanwezige leer- en werkervaringen. Door haar ervaringen als coördinator voor EVC (Erkennen van Verworven Competenties) bij het ROC van Twente is zij bekend met vragen en kwaliteitseisen vanuit onderwijs (en specifiek de examencommissie(s)) over het verlenen van vrijstellingen op basis van leer- en werkervaringen.

14.00 uur Burgerschap en Gezonde School
Alet van Leeuwen is projectleider netwerk burgerschap bij de MBO Raad. Zij kan u tijdens dit spreekuur een toelichting geven over op kritische denkvaardigheden in het mbo. Want, van de studenten wordt verwacht dat zij kritisch denken. Dat wil zeggen, dat zij onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen, dat zij zich kunnen verplaatsen in een ander en ook kunnen nadenken over de eigen standpunten.
Jan Faber is projectmanager bij de MBO Raad. Als ex-sportleraar binnen het mbo is hij betrokken bij de projecten waarin de aandacht voor een Gezonde Leefstijl voor mbo-studenten en medewerkers aan bod komt.

 

Terug naar programma Terug naar sprekers